Czy warto wybierać energooszczędne okna V90+?

Energooszczędność to dziś bardzo ważny temat w dyskusjach na najwyższych szczeblach. W kolejnych krajach wprowadzane są dyrektywy, mające na celu zmniejszenie zużycia energii. Również w Polsce w ostatnim czasie wprowadzono paszport energetyczny dla nowo wybudowanych obiektów.

Zalety materiałów energooszczędnych możemy rozpatrywać w oparciu o budowę domu energooszczędnego, który musi spełniać wiele warunków, aby można go było w ten sposób nazwać. Istotnym elementem takiego domu są okna, ze względu na to, że zajmują wyjątkowo dużą jego powierzchnię. Wykonanie otworów okiennych i drzwiowych przerywa ciągłość przegrody, a szyba w oknie zawsze będzie zimniejsza niż ściana. Ważne więc jest, aby dokonać zakupu okien i drzwi o dobrych parametrach termicznych – czyli energooszczędnych.

“Ze względu na wysoką cenę nośników energii wskazane jest, aby stosować najlepsze rozwiązania, obniżające zużycie energii.”

Stosowanie do produkcji stolarki okiennej szerokich, dodatkowo izolowanych profili PVC oraz dwukomorowych zespoleń szklanych umożliwia obniżenie współczynnika Uw (całego okna) i pozwala nam zbliżać się do współczynnika U ściany. Daje nam to wymierne korzyści ekonomiczne – mniejsze straty ciepła w pomieszczeniu, to mniej energii potrzebnej do jego ogrzania, a więc oszczędność w budżecie domowym. Dodatkowo energooszczędne okna wraz z właściwym montażem zawierającym dodatkowe ocieplenie całego obwodu okna, redukują nam “mostki termiczne”, przez które szybko tracimy ciepło, a często są one przyczyna powstawania grzybów i pleśni wewnątrz pomieszczenia.
Reasumując: energooszczędna stolarka okienna to zysk zarówno dla kieszeni, ale także dla naszego zdrowia.