Najważniejsze parametry stolarki okiennej

stolarka okienna

Wybór odpowiednich okien jest jednym z najważniejszych etapów budowy lub termomodernizacji. Dobrze dobrane, zapewniają odpowiednią termoizolację i pozwalają na zaoszczędzenie kosztów związanych z nadmiernym ogrzewaniem w sezonie grzewczym. Ponadto, okna powinny stanowić odpowiednią barierę dźwiękową między wnętrzem budynku a zewnętrzem.

Na jakie parametry zwracać uwagę podczas wyboru stolarki okiennej?

  • UW – izolacyjność termiczna. Jest to jeden z najważniejszych parametrów, na który powinien zwrócić każdy, kto zamierza zakupić stolarkę okienną. Ten współczynnik określa ilość energii potrzebną do ogrzania 1m2 powierzchni przez 1 godzinę w warunkach różnicy temperatur między wnętrzem a zewnętrzem rzędu 1K. Im niższy współczynnik izolacyjności termicznej, tym okna lepiej zabezpieczają przed utratą ciepła. Parametr ten odnosi się zarówno do szyby, jak i do ramy i zazwyczaj powinien wahać się w granicach 1,3-1,6.
  • RW – izolacyjność akustyczna. Ten parametr jest kluczowy dla obiektów budowlanych znajdujących się blisko źródeł hałasu, np. blisko torowisk lub autostrad. Wyróżniamy 4 klasy tego współczynnika, które uwzględniają różne natężenia dźwięku. Niestety, nawet okna o najwyższej izolacyjności akustycznej zamontowane w sposób nieprawidłowy, nie ochronią użytkowników budynku przed hałasem dochodzącym z zewnątrz.
  • LT – przepuszczalność światła. Współczynnik ten informuje o tym, jaka ilość światła przedostaje się z zewnątrz, do wewnątrz budynku. Parametr ten wyrażany jest zazwyczaj w punktach procentowych, a im jest wyższy, tym jaśniej jest w pomieszczeniu.
  • Odporność na obciążenie wiatrem. Określa stopień ugięcia się stolarki okiennej pod wpływem wiatru. Wyróżnia się klasy A, B oraz C, gdzie A1 – określa najniższy stopień odporności, a C5 – określa najwyższy stopień odporności.
  • Wodoszczelność stolarki okiennej. Parametr ten opisuje siłę wiatru, przy której opady towarzyszące zaczną przeciekać do wnętrza pomieszczenia. Współczynnik uszeregowany jest od 1A do 9A, gdzie 1A oznacza, że nawet przy bezwietrznej pogodzie okno nie będzie szczelne, a przy 9A – okno nie będzie przeciekać nawet przy prędkości wiatru 115 km/h.
  • Współczynnik przepuszczalności powietrza. Określa ilość powietrza, które przenika przez szczeliny do wnętrza pomieszczenia. Istnieją 4 klasy tego współczynnika – od 1 do 4, gdzie 1 oznacza całkowicie szczelne okno. Oczywiście klasa 1 jest bardzo rzadko wykorzystywana, zazwyczaj stosuje się klasy 3 oraz 4.