Nawiewnik ciśnieniowy akustyczny Aereco AMI

nawiewnik 2 1To nawiewnik samoregulujący, w którym ilość dostarczanego powietrza regulowana jest automatycznie w zależności od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Dzieje się tak do poziomu różnicy ciśnień, przy którym wydajność nawiewnika osiąga wartość maksymalną. Przy dalszym wzroście skrzydełka odchylają się ograniczając ilość doprowadzanego powietrza. Taka sytuacja może być spowodowana, np. podmuchem wiatru. Użytkownik ma możliwość zamknięcia przysłony ograniczając przepływ powietrza do minimum. AMI charakteryzują się wydajnością do 35 m3/h oraz izolacyjnością akustyczną do 43 dB, w pozycji maksymalnego otwarcia. Nawiewniki montuje się w oknach z PVC. Produkt posiada Aprobatę Techniczną AT/2004-02-1462.

Specyfikacja techniczna:
Materiał: PS, ABS. Dostępny w kolorach: biały/kasztanowy/dębowy
Przepływ: Przepływ (min. – maks.) przy 10 Pa: 22-30m3/h
Izolacyjność akustyczna: Izolacyjność akustyczna Dn,e,w (C), otwarcie maksymalne z okapem ASAM lub AC: 38dB(A)