Słownik

Zintegrowany podnośnik umożliwia najazd skrzydła na ramę zawsze na tym samym poziomie i zapobiega jego obwieszaniu się po stronie klamki; blokada błędnego położenia klamki natomiast zapobiega próbom uchylenia skrzydła, gdy okno jest otwarte. Obie funkcje realizowane są poprzez jeden element okucia.

Bloki styropianowe montowane pod oknem w celu poprawienia izolacyjności cieplnej połączenia okna z murem w dolnej jego części. Przy zastosowaniu ww bloków styropianowych uzyskujemy bardzo dobre parametry termiczne połączenia znacznie lepsze od standardowych rozwiązań.

wyprofilowana uszczelka, która chroni przed przenikaniem wilgoci i zimnego powietrza z zewnątrz.

Element półprzewodnikowy, w którym dochodzi do przemiany światła w energię elektryczną.

Materiał umieszczany w ramie systemu alphaline którego zadaniem jest polepszenie własności termicznych gotowego wyrobu, klin izolacyjny wykonany jest z materiału o nazwie Polystyrol utwardzony. Parametr cieplny tego materiału jest na poziomie 0,030W/mK wg DIN 52612″.

Umożliwia prawidłowy montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, pomaga zachować właściwości cieplne połączenia okna z murem w jego dolnej części  oraz dodatkowo zabezpiecza ramę okienną przed uszkodzeniem w czasie transportu.

dzięki wielostopniowemu uchyłowi skrzydło można ustawić w wybranej szerokości uchyłu, zwiększając tym samym komfort użytkowania.

Jest to element systemu okuć umozlwiający rozszczelnienie okna i doprowadzenie niewielkich ilości powietrza do pomieszczenia.

Okna, w których jedno ze skrzydeł można przesunąć w płaszczyźnie równoległej do drugiego skrzydła. To nie tylko ciekawe, ale bardzo wygodne rozwiązanie, szczególnie dla tych, którzy lubią duże, przeszklone powierzchnie.

Rolety zamknięte wewnątrz szyby zespolonej. Dzięki takiemu rozwiązaniu rolety nie są narażone na działanie czynników atmosferycznych oraz zabrudzenie.

System okuć rozwierno – uchylnych, w którym wszystkie elementy okucia znajdują się w zamknięciu centralnym.

Szyba składająca się z trzech szyb połączonych ramką dystansową z metalu lub innego tworzywa. Przestrzeń między szybami jest hermetycznie zamknięta i tym samym wolna od wilgoci. Standardowe szyby zespolone wypełnione są gazem szlachetnym.

Szyba składająca się z dwóch lub więcej szyb rozdzielonych ramką dystansową z metalu lub innego, zazwyczaj ciepłochłonnego tworzywa. Przestrzeń między obiema szybami jest hermetycznie zamknięta i tym samym wolna od wilgoci. Standardowe szyby zespolone wypełnione są gazem szlachetnym.

uszczelka zapewniająca dodatkową ochronę przed utratą ciepła, którą montuje się w miejscu łączenia okna z listwą podparapetową.

Elementy stabilizujace skrzydło okienne w stosunku do ramy, elementy te doskonale spisują się jako dodatkowe zabezpieczenie przed ugięciem się ramy okna podczas montazu.

Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw (C , Ctr) wyrażany jest w dB (decybelach) i określa, wartość redukcji hałasu z zewnątrz. Im większa wartość współczynnika Rw ( C; Ctr) tym lepsza izolacyjność akustyczna okna. Aktualnie nasze standardowe okna ( o powierzchni do 2,7m2) posiadają współczynnik Rw ( C, Ctr ) około 33 ( -1 , -5) dB. Gdzie wartości C = -1 i Ctr = -5 okreslają widmowe wskaźniki adaptacyjne dla okreslonych rodzajow żródeł hałasu.

współczynnik przenikania ciepła, który określa ilość energii (W = wat) przenikającej przez okno o określonej powierzchni ( m2 ) przy różnicy temperatury zewnętrznej i wewnętrznej równej 1° K (1°K = 1°C).

Specjalny zaczep zwiekszający odporność okna na włamanie.